Blog | Kok van der Meij

Nieuws Blog Blog | Kok van der Meij

Handreiking

Wondzorg kan de laatste tijd op de nadrukkelijke belangstelling van zorgverzekeraars rekenen. Dat is een goede ontwikkeling, want die aandacht onderstreept hoeveel winst nog te boeken is in kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing in de wondzorg. Op dit moment is nog maar een beperkt aantal van het totale aantal aanbieders in de wondzorg in staat om inzicht te bieden in de kwaliteit van de geleverde zorg. Dit betekent dat kwaliteitsvergelijking tussen aanbieders nog nauwelijks mogelijk is.

De meer dan veertig Wond Expertise Centra die verspreid over Nederland actief zijn, beschikken dankzij het jarenlang registreren van de wondzorg over behandelgegevens van duizenden patiënten. De wondzorg in de gehele zorgketen wordt door middel van PatDoc continu geregistreerd, beoordeeld en geëvalueerd. Gelet op het grote maatschappelijke belang om de kwaliteit van de wondzorg structureel te verbeteren en de kosten ervan in de hand te houden, vinden wij het belangrijk dat er betrouwbare en vergelijkbare zorguitkomsten omtrent wondzorg verzameld worden. Wij publiceren regelmatig – uiteraard geanonimiseerd – zorguitkomsten om de wondzorg in Nederland beter in beeld te brengen. Voor partijen die net als wij innovatief willen zijn in kwaliteitsverbetering, willen wij ons niet competitief maar coöperatief opstellen. Wij nodigen deze partijen dan ook graag uit om een open gesprek over de wondzorg in Nederland te voeren.

Een enquête tijdens onze WEC-dag laat zien hoezeer deze kennisdeling nodig is. Uit de vraag hoe wondprofessionals de kwaliteit van de wondzorg in Nederland beoordelen kwam als gemiddeld antwoord een magere 6,2. Dat moet beter en dat kan ook. Het feit dat ze de kwaliteit van hun eigen wondexpertise centrum gemiddeld met een 7,5 beoordelen laat dit zien. Vandaar deze uitnodiging aan iedereen die de wondzorg een warm hart toedraagt: werk samen met ons om de kwaliteit van de wondzorg overal in het land naar een hoger plan te tillen.

Kok van der Meij