Op een presenteerblaadje

Nieuws Blog Op een presenteerblaadje

De huisartsen luiden de noodklok

Door de vergaande verschuiving van zorgtaken van de tweede naar de eerste lijn krijgen zij het steeds drukker. En niet alleen met eenvoudige medische vraagstukken die prima in een consult van tien minuten af te handelen zijn, maar meer en meer met complexe vraagstukken die om intensief patiëntencontact vragen. De druk op de huisartsenpraktijken wordt hierdoor onverantwoord groot, er moet wat gebeuren. De Landelijke Huisartsen Vereniging pleit dan ook voor praktijkverkleining, zodat de huisarts meer tijd krijgt voor zijn patiënten.

Delegeren

Die praktijkverkleining zal de huisartsen zeker ontlasting van de ervaren werkdruk bieden, maar de vraag is of het voldoende is. De huisarts kan ook ontlast worden door taken te delegeren. De uitvoering ervan blijft dan weliswaar plaatsvinden onder zijn verantwoordelijkheid, maar als die uitvoering plaatsvindt door adequaat geschoolde professionals neemt het hem wel veel werk uit handen. Hij houdt dan meer tijd over voor de patiëntenzorg waarvoor hij als generalist in de eerstelijns gezondheidszorg een unieke meerwaarde heeft

Mobiel Wond Expertise Centrum

De vraag is alleen: aan welke professionals kan de huisarts taken delegeren? Iedereen heeft de mond vol over het beter maken van de zorg en over substitutie van zorg van tweede naar eerste lijn, maar het ontbreekt nog erg aan partijen die hieraan concreet invulling geven. Van de beschikbare overheidssubsidie voor zorgvernieuwing is tot op heden nog maar zeer beperkt gebruik gemaakt. Maar zorgvernieuwing hoeft niet altijd te komen van partijen die gebruik kunnen maken van de veiligheid van overheidssubsidie om hun innovatieve plannen te ontwikkelen en in de praktijk te brengen. Op het gebied van complexe wondzorg bijvoorbeeld is heel veel innovatie mogelijk die de huisarts nu al in praktijk kan brengen. Innovatie die hem veel werk uit handen neemt en die de patiënt de zekerheid biedt van een correcte wondbehandeling op basis van vroegdiagnostiek op ziekenhuisniveau in de eerste lijn. Een innovatie die tot aantoonbare kostenbesparing leidt bovendien, wat wil je nog meer.

De huisartsen moeten niet verbaasd zijn als ze dit binnenkort op een presenteerblaadje aangeboden krijgen.

Kok van der Meij