Gedragscode Medische Hulpmiddelen

Gedragscode Medische Hulpmiddelen

Gedragscode Medische Hulpmiddelen
Excen onderschrijft en voldoet aan de Gedragscode medische hulpmiddelen. Deze gedragscode heeft tot doel dat de patiënt erop kan vertrouwen dat de beslissingen van diens behandelaar met betrekking tot hulpmiddelen alleen op zorg inhoudelijke en integere gronden worden genomen.

Excen wordt regelmatig getoetst of de diensten die worden geleverd constant van hoge kwaliteit zijn en daarmee voldoen aan de eisen.
Klik hier om deze gedragscode te kunnen downloaden