Interview Vincent de Waard

Over ons Medewerkers Interview Vincent de Waard

Vincent de Waard

Zorginnovatie Manager

“Het leuke van Excen is dat we continu blijven vernieuwen.”

Vincent de Waard

Als Vincent de Waard zegt dat hij bij Excen alles doet ‘wat met de buitenkant te maken heeft’ bedoelt hij drie dingen: de klantencontacten, de begeleiding van projecten en de contacten met de zorgverzekeraars. ‘Heel afwisselend dus’, zegt hij, ‘vooral die combinatie van taken maakt het werk erg leuk. Ik zou niet de hele dat alleen maar met de zorgverzekeraars willen overleggen, maar aan de andere kant: die gesprekken geven met wel heel veel inzicht in hoe de zorg in elkaar steekt. En die kennis kan ik weer gebruiken in het uitwerken van de projecten die we doen of in de begeleiding van patiënten.’

Wat Vincent onder andere leert van zijn contacten met de zorgverzekeraars, is dat die ieder hun eigen koers varen en dat ze allemaal nog op zoek zijn naar het antwoord op de vraag wat de beste kwaliteit wondzorg is. ‘Hiermee kan Excen hen enorm helpen’, zegt hij. ‘Wij zijn landelijk actief en we verzamelen al acht jaar lang onze zorguitkomsten. Helaas doen wij dit nog steeds als enige partij, dus een benchmark is vooralsnog niet haalbaar. We zijn dan ook blij dat Zilveren Kruis nu de regiefunctie op zich neemt om kwaliteitsvergelijking mogelijk te maken. Tot die tijd kunnen wij in ieder geval al wel belangrijke stuurinformatie bieden over de kwaliteit van wondzorg. Wij zijn immers hét kenniscentrum in Nederland op dat gebied. We begeleiden onze veertig Wond Expertise Centra heel actief op de sturingsmogelijkheden die de uitkomstinformatie hen biedt. Om daarvan optimaal gebruik te maken, betrekken we bij de overleggen hierover ook de thuiszorg en de huisartsen. Meting van de kwaliteit van de diagnostiek in de eerste lijn is hiervan een voorbeeld. Een ander voorbeeld is de facilitering van de regiefunctie die zorgverzekeraar CZ nu in een pilot oppakt in Zeeland.’ 

Vincent durft met overtuiging te zeggen dat Excen in de behandeling van complexe wonden een voorbeeldfunctie vervult binnen Nederland. ‘Er zijn veel partijen die op onderdelen actief zijn, maar wij zijn de enige die transmuraal over de hele keten actief is en beschikt over het integraal patiëntenvolgsysteem PatDoc. Dat geeft ons een unieke toegevoegde waarde en die wordt ook steeds meer gezien. De zorgverzekeraars beginnen ons te bevragen en de ziekenhuizen en de wondverpleegkundigen in de eerste lijn die kwaliteitsverbetering nastreven weten ons steeds beter te vinden. Dat maakt Excen een leuk bedrijf, we lopen altijd een stapje voor, we zijn kleinschalig en we zijn dagelijks bezig met innovatie. We waren de eerste met Wond Expertise Centra, de eerste met een transmuraal EPD, de eerste met een gespecialiseerde thuiszorgorganisatie QualityZorg, en de eerste met pilots in huisartsenpraktijken. We zien de behandelkosten per patiënt dalen en de behandeltijd tot genezing korter worden. Dat zijn mooie resultaten en daar genieten we ook van, maar we blijven wel continu zoeken naar opties voor verdere verbetering.’