Organisatie

Over ons Organisatie

Excen, 
Expertise Centra Nederland

Goede samenwerking, perfecte coördinatie, beheersbaarheid van de zorg en inhoudelijke verbetering van het zorgstelsel vragen om een goed plan, goede samenwerking tussen betrokken partijen. Oog voor elkaars mogelijkheden en beperkingen zijn hierbij van groot belang.

Expertise Centrum Nederland (Excen) levert deskundigheid in wond- en stomazorg. (WEC of SEC) vanuit meer dan 40 Expertise Centra verspreid over geheel Nederland. Excen stimuleert en coördineert de onderlinge samenwerking tussen verschillende soorten van specialistische zorg. Excen vindt dat kennis en kunde van groot belang zijn voor een goede wond- en stomazorg. Stelt daarbij diagnostiek als vereiste en staat voor eenduidigheid van behandeling in een wond- of stoma expertise centra.

Excen reguleert vanuit WEC of SEC afspraken over de behandelwijze van de patiënt, die huisartsen, wijkverpleging en poliklinieken met elkaar maken wanneer ze een patiënt met een wond en stoma door- en terugverwijzen. Excen geeft daarnaast training en deelt kennis en vaardigheden met alle betrokken partijen. Excen zorgt voor goed opgeleide zorgprofessionals en geeft ze steun waar nodig. Excen levert een uniek online patiënten volgsysteem. Daardoor ontstaat een uitgebreid zorgdossier dat precies afgestemd is op de patiënt. Dat bespaart niet alleen tijd, maar deze gegevens kunnen ook weer gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek en verdere verbetering van efficiëntie.

Excen zet hoofdlijnen voor u uit, kiest voor een patiëntgerichte benadering en is voorstander van multidisciplinair werken, in een wond- en stomaexpertisecentrum, omdat hierdoor veel problemen worden opgelost. Excen heeft al deze mogelijkheden en biedt zowel patiënten, als behandelaars handvatten waarbinnen de onderlinge samenwerking verder vormgegeven kan worden. Alleen als we op deze wijze werken, kunnen we samen een transmurale zorgketen vormen, die garant staat voor goede behandelingen en een zorgvuldige begeleiding van patiënten. In dit concept van Excen zijn zorgverleners in staat om resultaatgericht te werken.

Heeft u vragen over EXCEN of onze werkwijze?

Neem dan contact op met Dhr. T. Schrama: 020 497 55 99.