Stomazorg

Patiënt Meer over Stomazorg

Partner in de zorg voor uw stoma

Zorg wordt steeds ingewikkelder en voor u als patiënt vaak lastig te overzien. Waar moet u zijn als u een stoma heeft en wat is goed voor u? Hoe zit het met de vergoeding en wie is verantwoordelijk? Wie belt u met vragen of in geval van nood? Er is een partner die de weg weet en u kan bijstaan met optimale zorg en de organisatie daar omheen. Die partner heet Excen.

Excen heeft ervaring in de stomazorg en is dus dé expertise organisatie bij uitstek die u kan adviseren welke specialistische en georganiseerde zorg u nodig heeft en hoe u die het beste kan verkrijgen. Sleutelwoorden die wij hierbij hanteren zijn korte lijnen, transparantie, keuzevrijheid, heldere informatie en zorg dichtbij de patiënt en dat vindt u terug in onze Stoma Expertise Centra (SEC).

Stoma Expertise Centra (SEC)

Wat houdt een SEC voor u in? Het zijn expertise centra waar specialistische kennis aanwezig is over een stoma. Er zijn opgeleide verpleegkundigen met veel ervaring, hoog kennisniveau en grote deskundigheid.Dit sluit precies aan op uw wensen: zorg dichtbij met een specialistische benadering in toegankelijke stomacentra.

Zowel in de 1e lijn (huisarts, thuiszorg verzorgingstehuizen) of in de 2e lijn (polikliniek en ziekenhuizen). Tussen de centra wordt nauw samengewerkt. Uw gegevens worden veilig digitaal vastgelegd in een patiëntendossier. Zowel u als ook uw behandelaars kunnen zo uw behandeling optimaal volgen. Bij tegenvallende genezing van een stoma geeft het patiëntendossier direct een waarschuwing zodat er tijdig kan worden ingegrepen. Optimale registratie en signalering als basis voor de beste zorg voor u, of het nou gaat om zorg in de 1e of 2e lijn. Een uniek concept wat geheel is gericht op de patiënt en de patiënt écht centraal stelt.

Rechtstreeks contact met uw verpleegkundige via QualityTalk

Om het voor u makkelijker te maken heeft het SEC een website ontwikkelt genaamd QualityTalk waarmee u rechtstreeks contact kunt leggen met onze stoma verpleegkundigen. Op deze website vindt u tevens nieuws en informatie over zorgverzekeraars en kunt u uw materialen via een eigen persoonlijke beveiligde inlogcode rechtstreeks bestellen. Wilt u gebruik maken van deze service bel dan naar de klantenservice van Excen, zij zullen u hiermee verder helpen.

Bestellen van materialen

Voor de materialen die nodig zijn bij behandeling/verzorging van uw stoma hoeft u zich geen zorgen te maken. Excen levert die bij uw thuis af, zonder dat u geconfronteerd wordt met formulieren of kosten voor deze producten.