Partner in de zorg

Patiënt Partner in de zorg

Zorg wordt steeds ingewikkelder en is voor u als patiënt vaak lastig te overzien. Waar moet u zijn als u een wond heeft en wat is goed voor u? Hoe zit het met de vergoeding en wie is verantwoordelijk? Wie belt u met vragen of in geval van nood?

Er is een partner die de weg weet en die u kan bijstaan met optimale zorg en de organisatie daar omheen. Die partner heet Excen.

Excen heeft jarenlange ervaring in de wondzorg en is dus dé expertise-organisatie bij uitstek die u kan adviseren welke specialistische en georganiseerde zorg u nodig heeft en hoe u die het beste kunt verkrijgen. Sleutelwoorden die wij hierbij hanteren zijn korte lijnen, transparantie, keuzevrijheid, heldere informatie en zorg dichtbij de patiënt. Dit vindt u terug in onze Wond Expertise Centra (WEC). De werking van zo’n centrum is gebaseerd op de afspraak die huisartsen, wijkverpleging en poliklinieken met elkaar maken over wanneer ze patiënten door- en terugverwijzen. Zij houden elkaar via een gezamenlijk elektronisch patiëntendossier (PatDoc) op de hoogte van alles wat er aan diagnostiek en behandeling wordt verricht. Ook de materialen die u ontvangt zijn onderdeel van het behandelprotocol. De samenwerkende partijen in de behandelketen zorgen zo voor eenduidige en doeltreffende zorg. Hierdoor ontvangt u altijd de meest geschikte materialen voor uw behandeling.

PARTNER IN DE ZORG

Zowel in de eerste lijn (huisarts, thuiszorg verzorgingstehuizen) als in de tweede lijn (polikliniek en ziekenhuizen) werken wij aan specialistische zorg met een hoge kwaliteit. Alle zorgprofessionals werken nauw samen. Hierdoor ontvangt u zorg dichtbij met een specialistische benadering in toegankelijke wondcentra.

HUISARTS

SPECIALIST

THUISZORG

Uw gegevens worden veilig digitaal vastgelegd in een patiëntendossier. Zowel u als ook uw behandelaars kunnen zo uw behandeling optimaal volgen. Bij tegenvallende genezing van een wond geeft het patiëntendossier direct een waarschuwing zodat tijdig kan worden ingegrepen. Optimale registratie en signalering als basis voor de beste zorg voor u, of het nou gaat om zorg in de eerste of tweede lijn. Een uniek concept dat de patiënt écht centraal stelt.

WAT ONZE KLANTEN ZEGGEN

Jacques Oskam | Isla
Chirurg Isala Ziekenhuis Zwolle
Ik ben de oprichter van een van de eerste wondexpertisecentra, in samenwerking met Excen. De opzet van ons wondexpertisecentrum is dat wij voor de wondzorg thuis werken met gespecialiseerde wond-thuiszorgmedewerkers van QualityZorg die intensief contact onderhouden met de verpleegkundig specialisten binnen het wondexpertisecentrum, zodat de patiënt zo nodig tijdig kan worden verwezen naar de tweede lijn.

Robbert Meerwaldt | MST
Vaatchirurg Medisch Spectrum Twente
Voor ons is Excen een interessante partij om de beschreven kwaliteitsslag mee te maken. Een vervolgstap zou kunnen zijn om een organisatie te vormen die als onderaannemer fungeert en via het shared savings-model de gerealiseerde besparingen investeert in de verdere kwaliteitsontwikkeling.