Continuïteit in de samenwerking
tussen specialist, huisarts en thuiszorg

HUISARTS

Een patiënt met een niet genezende chronische wond, langer bestaand dan 2 weken wordt door de huisarts indien nodig doorverwezen naar de specialist

SPECIALIST

Na diagnostiek en instellen van het behandelplan door de specialist wordt de patiënt terugverwezen naar de huisarts of de thuiszorg.

THUISZORG

Gedurende de behandeling zal de patiënt volgens het protocol thuis verder worden behandeld door een gespecialiseerde verpleegkundige.

Lees meer over de software die samenwerking mogelijk maakt
Meer informatie

Expertise Centrum Nederland

Goede samenwerking, perfecte coördinatie, beheersbaarheid van de zorg en inhoudelijke verbetering van het zorgstelsel vragen om een goed plan, goede samenwerking tussen betrokken partijen. Oog voor elkaars mogelijkheden en beperkingen zijn hierbij van groot belang.Er is een partner die de weg weet en u kan bijstaan met de optimale zorg en de organisatie daar omheen. Die partner heet EXCEN.