Nascholing over ulcus cruris dicht kennislacune

Nieuws Wondzorg Nascholing over ulcus cruris dicht kennislacune

Het Wond Expertise Centrum (WEC) van Deventer Ziekenhuis organiseert op 27 maart het symposium Ulcus cruris venosum. Ingewikkeld?!?, bedoeld voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, praktijkondersteuners, (wijk)verpleegkundigen en andere professionals die zich bezighouden met wondzorg. ‘De grote waarde van dit symposium is kennisoverdracht’, zegt dagvoorzitter Eddy Koopman (wondconsulent in Deventer Ziekenhuis). ‘In de eerste lijn schiet de kennis tekort om de behandelduur van ulcus cruris te bekorten. Het probleem is dat onvoldoende wordt gezocht naar het onderliggend lijden. De wond is een verschijnsel, maar je moet op zoek naar de oorzaak daarvan om tot effectieve behandeling te kunnen komen. In het eerste deel van het symposium gaan we de diepte in om hierover uitleg te bieden.’

Zwachtelen

Het tweede symposiumdeel staat in het teken van het technisch toepassen van compressietherapie. ‘Herhaling van de kennis hierover is essentieel omdat de eerste lijn er slechts beperkt ervaring mee opdoet’, zegt Koopman. ‘Het blijft moeilijk om goede compressietherapie te geven, omdat je weinig feedback krijgt over wanneer je de goede druk geeft en de juiste zwachtel aanbrengt. Zelf gebruiken we het liefst een zwachtel met een drukindicator. Tijdens het symposium gebruiken we tijdens de workshops een drukmeter om te laten zien hoeveel druk precies wordt gegeven. Het zou goed zijn als tijdens alle nascholingen die drukmeter gebruikt zou worden, maar dan nog blijft de correcte zwachteltechniek een punt van voortdurende aandacht.’


Tijdens het recente Europese vaatcongres in Maastricht werd nog vermeld dat er geen nieuwe evidence is om de bestaande richtlijn voor ulcus cruris aan te passen. ‘Het probleem is dus niet dat er zoveel ontwikkeling zit in die behandeling’, stelt Koopman. ‘Het probleem is juist dat die richtlijn in de praktijk niet goed wordt toegepast. In de richtlijn staat bijvoorbeeld dat niet mag worden gezwachteld voordat een enkel/arm index is gedaan. Maar ik denk niet dat ik er ver naast zich als ik stel dat die in de praktijk slechts in tien procent van de gevallen wordt gedaan.’

Spilfunctie

Het symposium is een initiatief van het WEC van het Deventer Ziekenhuis. De grote meerwaarde van een WEC is dat dit kennis over wondzorg samenbrengt, stelt Koopman. ‘Het vormt de spil tussen de verzorgende aspecten en de behandelaspecten die bij complexe wondzorg essentieel zijn’, legt hij uit. ‘En wat sterk is aan ons WEC is dat we voor alle specialismen in het ziekenhuis werken. Dit betekent dat we de patiënt snel op de plek kunnen brengen waar die de juiste zorg krijgt, om hem daarmee zo snel mogelijk weer onafhankelijk van zorg te krijgen. Nascholing in zo’n symposium is een manier om de juiste kennis te kunnen overbrengen aan iedereen die bij de wondzorg betrokken is. Op de werkvloer In de eerste lijn wordt de meerwaarde hiervan ook zeker gezien, De driehonderd beschikbare plaatsen zijn inmiddels alle gevuld. Het Deventer Ziekenhuis ondersteunt dit initiatief onder andere door het symposium kosteloos aan te bieden.’

Het WEC van het ziekenhuis is nu in samenwerking met zorgverzekeraar ENO bezig om te komen tot integrale bekostiging voor complexe wondzorg. ‘Het voordeel hiervan is dat we anderhalve lijns zorg kunnen realiseren, zonder gehinderd te worden door financieringsproblemen’, zegt Koopman. ‘Zo kunnen we dus tot betere afstemming tussen de lijnen komen. Dat helpt ons om onze kennis naar de eerste lijn te brengen en via bedsite teaching te voorkomen dat de patiënt überhaupt in de tweede lijn terechtkomt.’