Wondzorg samen in de regio Hoofddorp verbeteren

Nieuws Wondzorg Wondzorg samen in de regio Hoofddorp verbeteren

Samen de wondzorg in de regio Hoofdorp verbeteren

Medewerkers in de thuiszorg moeten kennis hebben van het zwachtelen van benen bij patiënten met ulcus cruris en/of oedeem. Gebeurt dit zwachtelen niet zorgvuldig, dan verbetert de bloed en lymfe circulatie in het been niet en wordt het gezondheidsprobleem van de patiënt niet opgelost. ‘Er is winst te boeken door de kennis in de hele keten van wondzorg te bundelen’, zegt Bert Oosting, dermatoloog in Spaarne Gasthuis Hoofddorp. ‘De kern hiervoor is een wond expertise centrum (WEC). huisartsen, wijkverpleegkundigen en poliklinieken maken hierin afspraken over wanneer ze patiënten met complexe wonden verwijzen. En de thuiszorg wordt ondersteund in kennisopbouw, om zoveel mogelijk patiënten goed in de thuissituatie te kunnen behandelen en dus te voorkomen dat ze onnodig naar het ziekenhuis hoeven.’

De drijvende kracht achter het WEC is Jessica van Middendorp, senior op de poli dermatologie van het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp. ‘Ik ben het eerste aanspreekpunt voor de thuiszorg hier in de omgeving’, vertelt ze. ‘Als de patiënt een beenwond heeft die moet worden gezwachteld en de thuiszorg weet niet zeker wat te doen, dan regel ik ondersteuning. Die komt niet alleen van mij natuurlijk, iedereen die hier op de poli werkt, bezit de kennis over wondzorg en heeft de noodzakelijk basiskennis over dermatologie en over het zwachtelen van benen. Via PatDoc hebben we toegang tot de patiëntgegevens, zodat we precies kunnen zien wat de zorgvraag is en welke hulp nodig is. De medewerkers van de thuiszorg krijgen in het ziekenhuis trainingen over zwachtelen. En de wijkverpleegkundigen krijgen dezelfde training die onze medewerkers op de poli hebben gehad. Spaarne regelt dit gezamenlijk met QualityZorg.’
Op deze manier is laagdrempelig contact tussen de patiëntenzorg thuis en op de ziekenhuispoli geregeld. Iedereen die bij de zorg betrokken is, werkt op basis van hetzelfde protocol en werkt met dezelfde hulpmiddelen. ‘Zo garanderen we dat we de patiënt allemaal dezelfde behandeling bieden’, zegt Van Middendorp.

Het voordeel voor de patiënt is duidelijk, zegt Oosting. ‘Die weet zeker dat hij de beste zorg krijgt als zwachtelen nodig is. En door goede kennisoverdracht naar de thuiszorg en ondersteuning van de zorg die daar wordt geleverd, hoeft de patiënt bovendien veel minder vaak naar het ziekenhuis te komen. Hij kan vertrouwen hebben in de zorg die hij ontvangt. Dat is een duidelijk verschil met de oude situatie, toen we de samenwerking in de zorg nog niet zo goed geregeld hadden. Natuurlijk valt er nog meer winst te boeken. Zo zijn we nu in overleg met de poli dermatologie van de vestiging van het Spaarne in Haarlem, om te zorgen dat ook daar op basis van dezelfde uitgangspunten wordt gewerkt. En we hebben zeker hinder gehad van de bezuinigingen in de thuiszorg. Maar gelukkig is de situatie nu weer stabieler, en hebben we dus een basis om verder te werken aan versterking van de wondzorg in de regio.’