Regie over de juiste zorg

De diverse partijen die met PatDoc samenwerken kunnen in PatDoc een protocol voor de wondverzorging vastleggen. Op deze manier weet iedereen exact op welke manier de wondbehandeling dient plaats te vinden. Doordat de wondzorg transmuraal via dit protocol verloopt, kan de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt thuis georganiseerd worden, door professionals met specifieke kennis op dit gebied. De wondbehandeling wordt voortdurend gemonitord door ons transmurale EPD (PatDoc). Ook de materialen die voorgeschreven zijn voor de wondbehandeling kunnen direct uit PatDoc besteld worden. Dit bevordert het eenduidig werken tussen de samenwerkende partijen. De bestelhistorie kan te allen tijde worden ingezien, dit voorkomt te veel of dubbel bestellen. De wondmaterialen worden binnen 24 uur geleverd en direct gedeclareerd bij de zorgverzekeraar, zodat de patiënt hier geen omkijken naar heeft.