Excen ondersteunt zorgprofessionals in de 1e en 2e lijn met 6 pijlers:

1. Grip op kosten en logistiek door geprotocolleerde levering van verband- en compressiemiddelen
We helpen u grip op de kosten en logistiek te krijgen door de geprotocolleerde levering van alle verband- en compressiemiddelen voor wondzorg.

Alle merken rechtstreeks bij uw patiënt thuis:

 • Basisproducten
 • Absorberende producten
 • Regulerende producten
 • Hydraterende producten
 • Compressietherapie
 • TEK

Declaratie bij alle zorgverzekeraars.
Inzicht in uw verbruik per patient en wondtype dankzij heldere kwartaalrapportages.

2. Inzicht in genezingstijden en uitkomsten via het wond-registratiesysteem (EPD) PatDoc®
Eén systeem met meerdere toepassingen:

 • Invoeren van de patiëntgegevens
 • Aanvragen van thuiszorg
 • Bewaking voortgang wondbehandeling
 • Alert-functie
 • Managementinformatie met zorguitkomsten
 • Bestellen van hulpmiddelen

3. Kennis & vaardigheden door educatie over wondzorg
Educatie op maat, bijvoorbeeld:

 • Complexe wondzorg voor wijkverpleegkundigen
 • Diabetische voet-diagnose en behandeling in 1e en 2e lijn
 • Casuïstiekbespreking onder leiding van verpleegkundig specialist of medisch specialist

We hebben een groot team met docenten, wondverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.
Geaccrediteerde scholingen is mogelijk, indien gewenst.
Deze dienstverlening wordt uitgevoerd in samenwerking met QualityZorg.

4. Meer capaciteit door tijdelijke detachering van wondzorgprofessionals
Zit u krap in de bezetting, dan kunt u bij Excen terecht voor tijdelijke ondersteuning.

We regelen snelle beschikbaarheid van:

 • wondverpleegkundigen
 • wondconsulenten
 • verpleegkundig specialisten gespecialiseerd in wondzorg

Deze dienstverlening wordt uitgevoerd in samenwerking met QualityZorg.

5. Expertise via consultancy-diensten voor WEC en zorgpaden
We hebben jarenlange expertise in het opzetten en begeleiden van Wond Expertise Centra (WEC) door heel Nederland en kunnen ondersteuning leveren bij:

 • opstarten van een nieuw Wond Expertise Centrum
 • ondersteuning bij verbeteren van een bestaand Wond Expertise Centrum
 • bekostigingsvraagstukken
 • opstellen van zorgpaden
 • managementondersteuning

6. Gemak door communicatie-ondersteuning
We ondersteunen Wond Expertise Centra bij de communicatie in hun regio door middel van:

 • het ontwikkelen van wondkaarten, patiëntenfolders, nieuwsbrieven en andere passende communicatiemiddelen
 • de organisatie van seminars en congressen

Excen, voor betere uitkomsten in de wondzorg

Excen ondersteunt huisarts, ziekenhuis en thuiszorg in alle facetten van hun samenwerking met als doel snellere genezingstijd voor de patiënt en lagere kosten voor de zorg.
Excen meet en registreert de resultaten van de wondzorg en gebruikt deze om kennis en vaardigheden te vergroten om zo tot betere uitkomsten te komen.

We doen door dit met een breed pakket aan ondersteunende diensten, die varieren van de geprotocolleerde levering van wondzorgmaterialen, ICT-ondersteuning tot aan educatie en detachering. Ook helpen we wondzorgprofessionals bij het registreren van de resultaten van hun wondzorg en gebruiken deze kennis om tot betere uitkomsten in wondzorg te komen.