De directie van Excen kiest ervoor om het management van informatiebeveiliging in te richten volgens NEN 7510-1/ en 7510-2 en in lijn met de relevante wet- en regelgeving.

 

Iedere medewerker kent het belang van informatiebeveiliging en past dit toe binnen het eigen werkgebied. De door de directie opgestelde zogenaamde “Gouden Regels” zijn hierbij het uitgangspunt. Kennis en expertise zijn essentieel voor een bestendige Informatiebeveiliging en moeten geborgd worden. Alle medewerkers worden getraind in bewustwording voor informatiebeveiliging en het gebruik van beveiligingsprocedures.