Vergoedingen en declaraties

Bestaat de wond langer dan drie weken, dan heeft u recht op een volledige vergoeding van verbandmateriaal. Een aanvullende verzekering is in dit geval dus niet nodig. Wel dient u rekening te houden met het eigen risico.

Excen heeft overeenkomsten met alle zorgverzekeraars in Nederland afgesloten. Zo verrekenen wij de door u bestelde hulpmiddelen rechtstreeks met uw zorgverzekeraar. U hoeft dus niets voor te schieten; wel zo makkelijk!

We hebben hiervoor wel een speciaal ZN-aanvraagformulier verbandhulpmiddelen* nodig voor de zorgverzekeraar – met name bij uw eerste bestelling. Uw behandelend specialist of verpleegkundige kan zo’n formulier uitschrijven.

* Als de huisarts uw behandelend arts is, is dat ZN-aanvraagformulier niet nodig, want per 1 januari 2016 kunnen huisartsen verbandmiddelen voor langdurige wondzorg voorschrijven zonder een aanvullend formulier. Het recept volstaat. De indicatie vormt een onderdeel van de reguliere dossiervoering van de huisarts in het Huisartsen Informatie Systeem (HIS). Wel voorziet de huisarts het recept van een indicatiecode B4. Dit betekent dat het recept – naast patiënt- en huisartsgegevens – de volgende elementen bevat: het af te leveren middel (zo generiek mogelijk), de hoeveelheid (waaruit de geschatte behandelduur blijkt) en de indicatiecode.

Verschillende declaratiesystemen bij verbandmaterialen

Bij verbandmaterialen zijn er twee verschillende declaratiesystemen. Onderstaand leggen wij deze kort uit.

1. Clusterprijzen vergoedingssysteem
Een clusterprijsvergoeding is een vast bedrag per producttype, dus producten met dezelfde functionele eigenschappen. Bijvoorbeeld: er is een vaste prijs per verbandsoort, ongeacht welk merk er wordt gebruikt. Dit is de declaratieprijs die MediReva namens jou bij de zorgverzekeraar in rekening brengt. De prijs die een fabrikant heeft bepaald voor dat product is niet relevant voor het bedrag dat MediReva van de zorgverzekeraar krijgt vergoed.

2. Vergoeding gebaseerd op AIP (Apotheek Inkoopprijs)
Een korting op de adviesprijs is op basis van de prijs die door de fabrikant is bepaald. MediReva kan de kosten van de levering bij de zorgverzekeraar in rekening brengen.

Raadpleeg altijd je polisvoorwaarden
Voor de producten die de zorgverzekeraar niet vergoedt, ontvang je van ons een rekening. Dit is afhankelijk van jouw zorgverzekering of de materialen. Raadpleeg altijd je polisvoorwaarden om er zeker van te zijn wat jouw zorgverzekeraar vergoedt.

Aanvraagformulier machtiging verbandhulpmiddelen

Bijna al onze producten worden vanuit de basisverzekering volledig vergoed. Hiervoor hebben we een ‘Aanvraag machtiging verbandhulpmiddelen’ van een arts nodig.

Onderstaand vind je de link naar het aanvraagformulier machtiging:
Aanvraag machtiging verbandhulpmiddelen