Heeft u een klacht over Excen?

Excen heeft als uitgangspunt: zo goed mogelijke service verlenen. Elke medewerker levert daar, vanuit zijn of haar functie, een bijdrage aan. Dat neemt niet weg dat er situaties kunnen ontstaan waar u als cliënt niet tevreden mee bent. U kunt uw ontevredenheid dan allereerst kenbaar maken aan de direct betrokkenen. Vaak is het dan mogelijk om tot een oplossing te komen. Lukt het niet om het verschil van mening in een gesprek met betrokkene(n) op te lossen, dan kunt u een klacht indienen bij Excen. Hoe u dat kunt doen en wat de werkwijze is voor de behandeling van klachten, staat in ons klachtenreglement.

Bekijk hier ons klachtenreglement.