Open uitnodiging zorgverzekeraars

Nieuws Blog Open uitnodiging zorgverzekeraars

Zorgkosten stijgen met hoog tempo!

De zorgkosten zullen de komende jaren in een nog hoger tempo gaan stijgen dan ze de afgelopen jaren al deden. Dit droevige bericht lezen we met enige regelmaat in de media en recent zijn er drie heren en één dame bijgekomen die het ook zeggen. Ze heten Tom Kliphuis, Wim van der Meeren, Ruben Wenselaar en Georgette Fijneman en ze zijn de bestuurders van de vier grootste zorgverzekeraars van ons land (De zorg moet anders zeggen zij). Echt wel mensen die weten waar ze het over hebben dus, want zij gaan over de centen: ze ontvangen van ons iedere maand de zorgpremie en daarvan betalen ze de zorgaanbieders waarvan wij gebruikmaken als we ziek zijn. Ze willen dat die zorgpremie niet te hoog wordt voor ons en ze willen dat al die zorg beschikbaar blijft voor iedereen die die nodig heeft. Daarom worden ze ook wel eens de hoeders van de solidariteit in de zorg genoemd. Helaas staat die solidariteit onder druk en dan is het terecht dat zij het waarschuwende vingertje heffen. We móeten de zorgkosten beteugelen, zeggen ze, want anders gaat het mis.

Steentje bijdragen

Als zorgverzekeraars spelen zij een belangrijke rol om te zorgen dat dit niet gebeurt. Maar gelukkig staan ze daarin niet alleen. Zorgaanbieders kunnen ook hun steentje bijdragen. En omdat ik een van die zorgaanbieders ben en graag mijn maatschappelijke bijdrage wil leveren om ons zorgsysteem kwalitatief beter te maken tegen lagere kosten, geef ik hierbij my two cents. Mijn bijdrage hieraan is dan gericht op de wondzorg, die momenteel volop in de belangstelling staat. Wie mee wil gaan in mijn verhaal, moet bereid zijn iets buiten de bekende en nu bestaande paden te treden. We kunnen namelijk de zorg zo organiseren dat patiënten dicht bij huis of thuis goed behandeld worden door middel van adequate diagnostiek en het inzetten van de juiste behandeling. Dit kunnen we doen in de praktijk van de huisarts, maar ook samen met collega thuiszorgorganisaties. We hebben goede afspraken met onze meer dan veertig aangesloten Wond Expertice Centra in de ziekenhuizen. Dit garandeert dat we direct na het uitvoeren van de diagnostiek in het multidisciplinaire team kunnen beslissen of de cliënt in de eerst of twee lijn behandeld dient te worden. Zo voorkomen we onnodige verwijzingen en garanderen we een goed afgestemd zorgpad voor de patiënt. Dit alles is door de gehele keten goed te volgen met het InSight 3D-wondcamera documentatie systeem, waardoor alle betrokken partijen juist en actueel geïnformeerd zijn over omvang en diepte van de wond en in welke fase de wondgenezing zich bevindt.

Wij beloven aantoonbare uitkomstgerichte zorg voor een vooraf afgesproken (integrale) vergoeding. Een schaalbaar model dat ruim 30% goedkoper is dan de huidige werkwijze.

Adequate wondbehandeling tegen lagere kosten binnen handbereik, wat wilt u nog meer?