Continuïteit in de samenwerking
tussen specialist, huisarts en thuiszorg

HUISARTS

Een patiënt met een niet genezende chronische wond, langer bestaand dan 2 weken wordt door de huisarts indien nodig doorverwezen naar de specialist.

SPECIALIST

Na diagnostiek en instellen van het behandelplan door de specialist wordt de patiënt terugverwezen naar de huisarts of de thuiszorg.

THUISZORG

Gedurende de behandeling zal de patiënt volgens het protocol thuis verder worden behandeld door een gespecialiseerde verpleegkundige.

Lees meer over de levering van materialen
Meer informatie

Expertise Centrum Nederland

Zorg wordt steeds ingewikkelder en voor u als patient vaak lastig te overzien. Waar moet u zijn als u een wond heeft en wat is goed voor u? Hoe zit het met de vergoeding en wie is verantwoordelijk? Wie belt u met vragen of in geval van nood?Er is een partner die de weg weet en u kan bijstaan met de optimale zorg en de organisatie daar omheen. Die partner heet EXCEN.