PatDoc®

Professional PatDoc®

PatDoc het integraal patiënten volgsysteem voor wondzorg

De termen ‘multidisciplinair’ en ‘transmuraal’ komen vaak aan bod, wanneer het om wondzorg bij complexe chronische wonden gaat. Een gezamenlijke aanpak van de wondbehandeling zorgt er immers voor dat deze zo succesvol mogelijk verloopt. De voortgang bewaken tussen de samenwerkende partijen in het gehele behandeltraject is een grote uitdaging. 

De diverse partijen werken vaak met verschillende systemen en protocollen. Hierdoor wordt de wondverzorging niet altijd eenduidig uitgevoerd en/of geregistreerd. Om dit op te lossen hebben wij een transmuraal platform gecreëerd. We gebruiken dit om de wondbehandeling te registreren en communicatie tussen de behandelaars te faciliteren. Hierdoor houden de huisarts, de specialist in het ziekenhuis en de verpleegkundige in de thuissituatie inzicht in de gehele wondbehandeling.

Regie

De diverse partijen die met PatDoc samenwerken kunnen in PatDoc een protocol voor de wondverzorging vastleggen. Op deze manier weet iedereen exact op welke manier de wondbehandeling dient plaats te vinden. Doordat de wondzorg transmuraal via dit protocol verloopt, kan de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt thuis georganiseerd worden, door professionals met specifieke kennis op dit gebied. De wondbehandeling wordt voortdurend gemonitord door ons transmurale EPD (PatDoc). Ook de materialen die voorgeschreven zijn voor de wondbehandeling kunnen direct uit PatDoc besteld worden. Dit bevordert het eenduidig werken tussen de samenwerkende partijen. De bestelhistorie kan te allen tijde worden ingezien, dit voorkomt te veel of dubbel bestellen. De wondmaterialen worden binnen 24 uur geleverd en direct gedeclareerd bij de zorgverzekeraar, zodat de patiënt hier geen omkijken naar heeft. 

Ketenzorg

PatDoc helpt u de regie te behouden over de wondbehandeling van de patiënt. U kunt de voortgang van de wondgenezing in PatDoc continu registreren, beoordelen en evalueren. Deze informatie kunt u via meerdere platforms (desktop/tablet/smartphone) oproepen en kunt u transmuraal bekijken. In de thuissituatie is PatDoc makkelijk te gebruiken via iPad of iPhone. Bij elke behandeling wordt er wondinformatie en een foto van de wond aan het dossier toegevoegd, zodat de wondgenezing kan worden bewaakt. Wordt een wond groter of verloopt iets anders niet volgens planning, dan wordt automatisch een alert verzonden naar de hoofdbehandelaar. Ook de mogelijkheid om online overleg te hebben met andere zorgprofessionals in de zorgketen is in PatDoc geïntegreerd. Dit vereenvoudigt transmuraal werken. 

Management informatie

Registratie van de gehele wondbehandeling biedt een database van zorguitkomsten. Dit maakt kosten, behandelingsduur en materiaalgebruik inzichtelijk. Een online dashboard maakt al deze managementgegevens toegankelijk voor de hoofdbehandelaar. Die krijgt zo meer inzicht in de behandeling van bepaalde type wonden. Alle gegevens vanaf het ontstaan van de wond tot aan de wondgenezing zijn immers transmuraal gedocumenteerd. Hierdoor kan bijvoorbeeld berekend worden welke materialen voor een bepaald type wond het beste resultaat opleveren in combinatie met de juiste zorg. Door deze managementinformatie heeft u altijd live inzicht in de uitkomsten van de wondzorg, zodat u de wondverzorging continu kunt optimaliseren.

PatDoc Walkthrough

Invoeren patiënt

Ziet u een patiënt met een chronische complexe wond voor het eerst, dan registreert u die makkelijk in het PatDoc-systeem. Dit kan door het inloggen op onze website, of als u vanuit de thuissituatie werkt, via onze iPad-applicatie. PatDoc biedt u een breed scala aan mogelijkheden voor de registratie van de wondzorg van de patiënt. Persoonsgegevens, aanvullende diagnostiek en uiteraard de anamnese behoren tot de onderdelen van dit elektronische patiëntendossier. Een heldere user interface en een intuïtieve bediening zorgen ervoor dat de registratie soepel en snel verloopt, waardoor alle gebruikers in de zorgketen de informatie makkelijk kunnen raadplegen en bijwerken, wanneer dit nodig is. Naast het invoeren van tekstuele informatie is het ook mogelijk om een foto van de wond toe te voegen aan het wonddossier. Hierdoor kan de wondbehandeling nog beter gemonitord worden. Met een versie van PatDoc op uw tablet of smartphone maakt u daarnaast heel eenvoudig direct foto’s die u veilig direct in de app kunt opslaan.

Materialen bestellen

De hulpmiddelen die voorgeschreven zijn voor de wondbehandeling kunt u direct via PatDoc bestellen. Ze worden de volgende (werk)dag bij de patiënt thuis afgeleverd. Alle behandelaars kunnen het elektronische zorgdossier inzien. Hierdoor bestaat in de hele zorgketen duidelijkheid over het ingezette protocol en de hierbij behorende wondmaterialen. Ook voorkomt het te veel of dubbel bestellen, waardoor de patiënt altijd de juiste artikelen in de juiste hoeveelheden ontvangt.Uiteraard biedt PatDoc de mogelijkheid om de hulpmiddelen direct bij de zorgverzekeraar van de patiënt te declareren. Hiermee neemt u ook de administratie bij de patiënt weg.

Aanvragen MSVT/thuiszorg

PatDoc maakt het makkelijk om wondzorg in de thuissituatie aan te vragen. Via de geïntegreerde MSVT/thuiszorg module kunt u direct vanuit PatDoc zorg aanvragen en inregelen bij samenwerkende instanties. Via het interactieve stappenplan in PatDoc kunt u snel en eenvoudig alle benodigde informatie invoeren en de gewenste zorgmomenten en tijden selecteren. De instantie die de zorg in de thuissituatie gaat uitvoeren, ontvangt via een beveiligde verbinding direct alle patiëntgegevens, het uitvoeringsverzoek en het ingezette protocol bij de wondbehandeling.

Bewaking voortgang wondbehandeling (overzicht wondpatiënt)

Alle informatie in één overzichtelijk dashboard. De voortgang van de wondbehandeling bij elke patiënt is snel en overzichtelijk te raadplegen via het voortgangs-dashboard. Hierin is te zien hoe de wondbehandeling vordert en welk materiaal en welke zorg hiervoor is ingezet. Ook zijn alle foto’s van de wonden die in het gehele behandelingsproces zijn genomen in dit dashboard te vinden, zodat u in één oogopslag een compleet beeld van de voortgang van de behandeling krijgt. Door deze functie houdt u altijd de regie over de wondbehandeling van uw patiënten en kunt u altijd online terugzoeken in uw database, welke zorg en materialen de patiënt heeft gekregen.

Alert functie

PatDoc heeft een geïntegreerde alert-functie die u zelf kunt aanpassen, zodat er voor u relevante meldingen worden verstuurd over de voortgang van de wondbehandeling. Doordat alles omtrent de wondbehandeling in PatDoc geregistreerd wordt, kunt u op allerlei vlakken de wondbehandeling volgen en indien wenselijk automatisch geïnformeerd worden. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan behandelduur, de grootte van de wond of de kosten van het materiaal. Wijkt de behandeling af van de indicatoren die u heeft aangegeven, dan ontvangt u hierover automatisch een e-mail. Hierdoor kunt u snel bijsturen en via PatDoc direct contact opnemen met alle zorgpartners in de keten.

Managementinformatie direct inzichtelijk

Transmurale documentatie van de behandeling die bij bepaalde type wond wordt gegeven en van de materialen die hierbij worden gebruikt, biedt u een volledig beeld van de wondbehandeling. De registratie van de gehele wondbehandeling leidt tot een database van zorguitkomsten. Hiermee worden kosten, behandelingsduur en materiaalgebruik inzichtelijk gemaakt. Zo kunt u bijvoorbeeld berekenen welke materialen voor een bepaald type wond het beste resultaat opleveren in combinatie met de juiste zorg. Ook kan op leeftijd, geslacht en andere karakteristieken worden gedifferentieerd. Deze managementinformatie is altijd direct inzichtelijk, zodat u de wondverzorging continu kunt optimaliseren.