Vacature: Projectmanager Zorg

Vacature: Projectmanager Zorg

Projectmanager Zorg

Wond Expertise Centrum 1e en 2e lijn

Dienstverband 32-40 uur

Organisatie

Excen heeft jarenlange ervaring in de wondzorg en is dus dé expertise-organisatie bij uitstek die organisaties en klanten kan adviseren welke specialistische en georganiseerde zorg nodig is. Sleutelwoorden die wij hierbij hanteren zijn korte lijnen, transparantie, keuzevrijheid, heldere informatie en zorg op de juiste plek. Dit vindt de klant terug in de Wond Expertise Centra (WEC). De werking van zo’n centrum is gebaseerd op afspraken die huisartsen, thuiszorgorganisaties en poliklinieken (ziekenhuizen) met elkaar maken over wanneer ze patiënten door- en terugverwijzen. Zij houden elkaar via een gezamenlijk elektronisch patiëntendossier (PatDoc) op de hoogte van alles wat er aan diagnostiek en behandelingen wordt verricht. Ook de materialen die een klant ontvangt zijn onderdeel van het behandelprotocol. De samenwerkende partijen in de behandelketen zorgen zo voor eenduidige, kwalitatief hoogwaardige en doelmatige zorg. Hierdoor ontvangt de klant altijd de beste zorg, op de juiste plek middels een multidisciplinaire geprotocolleerde werkwijze voor de behandeling van de complexe wond.

Gezien de ontwikkelingen binnen de zorg waarbij de zorg op de juiste plek gegeven moet worden en de toenemende vraag naar samenwerking zijn wij op zoek naar een projectmanager. De projectmanager gaat zich volledig bezig houden met de organisatie van wondzorg in de eerste lijn en anderhalve lijn. Als projectmanager zorg ben je de spil tussen ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties en klanten.

De Functie

 • Je bent de spil die ervoor zorgt dat ontwikkelingen in de eerste en anderhalve lijn projecten worden.
 • Je zorgt ervoor dat huisartsen, thuiszorg en ziekenhuis met elkaar samenwerken om te komen tot de juiste zorg op de juiste plek;
 • Je zorg ervoor dat lopende en nieuwe projecten goed verlopen en met elkaar in verband komen te staan als dat aan de orde is of een meerwaarde opleveren voor het zorgproces en de klant;
 • Je zorgt voor de borging van de projecten in het reguliere werkproces en zet het beleid op papier. Je stelt protocollen en processen voor de keten op en zorgt voor de digitale verwerking; • In allerlei uitingen binnen en buiten de organisatie communiceer je op transparante en professionele wijze over wat te verwachten is op het gebied van (zorg) vernieuwing(en);
 • Je legt verantwoording af aan het Management Team.

Je hebt in je functie extern vooral te maken met zorgprofessionals en intern met accountmanagers en het management. Omdat de organisatie groeit en er diversie nieuwe projecten op stapel staan is het van belang om samen met de accountmanagers een duidelijk plan te maken waarin bestaande en nieuwe projecten de juiste aandacht ontvangen. Daarbij ben jij verantwoordelijk voor de uitkomsten en het draaiende houden van bestaande projecten en het verantwoord opzetten van nieuwe projecten in samenwerking met de accountmanager, de medisch manager en het MT. Het takenpakket binnen jouw functie richt zich op:

 • Leidinggeven aan de diverse vernieuwings- en veranderingsprojecten;
 • Bewaken van kwaliteit (SEMH & HKZ), voortgang en budget;
 • Bewaken van en zorgdragen voor het borgen van uitkomsten en nieuwe werkwijzen in praktijk en schriftelijk.

Het Profiel

Je hebt HBO / academisch werk- en denkniveau. Daarnaast heb je ruime ervaring opgedaan met het leiden van (zorg) projecten in het intra- en/of extramurale werkveld. Je moet bekend zijn met de gezondheidszorg. Bij voorkeur heb je een opleiding binnen de gezondheidszorg. Je kent het kader van wet- en regelgeving binnen de hulpmiddelenbranche, het zorgveld en houdt ontwikkelingen in deze branches in de gaten. Je bent in staat om de spiegel en de criticus te zijn met een opbouwende stijl.
Je hebt passie en bent gedreven om iets moois te maken van het (wondzorg) werkveld. Je krijgt organisaties en mensen mee in het proces van vernieuwing en weet je enthousiasme over te dragen. Je bent ook in staat om te zeggen waar het op staat als dat nodig is om tot het resultaat te komen op de geplande tijd.. Je bent helemaal thuis in de digitale wereld en brengt ook vernieuwing op dat gebied binnen de organisatie.

Bovenstaande leidt tot de volgende vereisten:

 • Zelfstandig kunnen organiseren en plannen. Structuur aanbrengen.
 • Overzicht houden en prioriteiten stellen.
 • Resultaatgericht zijn.
 • Ondernemend zijn en dus proactief.
 • Kunnen analyseren, interpreteren en concluderen en dit vertalen naar consistente doelen.
 • Kunnen vertalen van plannen en ideeën in projecten en borgen in de praktijk.
 • Onderlinge verbanden leggen.
 • Kennis van en ervaring met digitalisering.
 • Gericht zijn op samenwerking, zowel buiten als binnen de organisatie.
 • Stevig in de schoenen staan met gevoel voor verhoudingen.
 • Mensen mee kunnen krijgen zonder hiërarchische bevoegdheid.
 • Op een heldere manier communiceren.
 • Gevoel voor timing.
 • Gevoel voor humor.

Je voelt je betrokken bij de signatuur van de organisatie en bent bereid je voor langere tijd te committeren aan de organisatie.

Aanbod en procedure

Het salaris is afhankelijk van en passend bij de ervaring van de kandidaat. In eerste instantie wordt een jaarcontract aangeboden; het is de intentie dat het contract voor bepaalde tijd na een jaar wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

Sollicitatieprocedure

U kunt uw interesse kenbaar maken door een e-mail sturen met uw motivatie en CV naar directie@excen.nl. De sollicitatieprocedure loopt tot 30 april 2020. De gesprekken zullen, afhankelijk van de maatregelen in mei 2020, plaatsvinden.