Laten we handen ineen slaan voor betere wondzorg

Nieuws Wondzorg Laten we handen ineen slaan voor betere wondzorg

Het bewustzijn ontbreekt dat wondzorg een vakgebied is dat om specialisatie vraagt, er is geen samenwerking en bovendien worden uitkomsten niet gedeeld.

Wim van der Meeren, bestuurder van zorgverzekeraar CZ, deed recent op Skipr.nl krasse uitspraken over de besparingen die te realiseren zijn door de zorg voor complexe wonden te optimaliseren. Door de sluitingstijd van complexe wonden te verlagen denkt hij per patiënt tot 900 euro te kunnen besparen, wat uitgaand van 335 duizend wonden in de eerste lijn, landelijk zou neerkomen op 300 miljoen euro. In de stelling dat een forse besparing te realiseren valt, ben ik het zonder meer met hem eens. Ook deel ik zijn mening dat de kennis over wondzorg in de eerste lijn tekort schiet.

Maar dat er ook bij chirurgen te weinig aandacht voor het onderwerp zou bestaan is simpelweg niet waar. Het probleem is veeleer dat ze in veel te weinig gevallen en doorgaans pas veel te laat met het bestaan van complexe wonden worden geconfronteerd. Niet omdat de medewerkers in de thuiszorg en huisartspraktijken geen passie hebben voor het verlenen van goede wondzorg, maar omdat ze gebrek aan kennis en ervaring hebben om adequaat te handelen. De wondzorg wordt ten onrechte gezien als een paramedisch domein dat je als verpleegkundige na een cursus voldoende beheerst. Het bewustzijn ontbreekt – zelfs in de boardrooms van zorgverzekeraars – dat het een vakgebied is dat, net zoals bijvoorbeeld borstkanker, om specialisatie vraagt. Daarvoor bestaat onvoldoende oog, er is geen probleemeigenaar die het gehele traject van de aanpak van complexe wonden overziet. En er is geen samenwerking om tot snelle wondgenezing te komen. Hierover wil ik graag met hem in gesprek.
Besparing

Een ander punt waarover ik met Van der Meeren in discussie wil treden, is de potentiële besparing op complexe wondzorg die te realiseren valt door deze zorg beter te organiseren. Zelf heb ik die stap naar optimalisatie van de zorg al tien jaar geleden gezet. Ik ben de oprichter van een van de eerste wondexpertisecentra, in samenwerking met Excen. Ik verzorg cursussen om het kwaliteitsniveau van professionals in de wondzorg op een hoger plan te tillen. De opzet van ons wondexpertisecentrum is dat wij voor de wondzorg thuis werken met gespecialiseerde wond-thuiszorgmedewerkers van QualityZorg die intensief contact onderhouden met de verpleegkundig specialisten binnen het wondexpertisecentrum, zodat de patiënt zo nodig tijdig kan worden verwezen naar de tweede lijn.

We hebben zicht op de zorguitkomsten in de hele keten. De basis hiervoor vormt het ICT-systeem PatDoc, dat inzicht geeft in de kosten en opbrengsten en dat de medewerkers een tool biedt om inhoudelijk met elkaar te communiceren over de patiënt. We werken nu aan de realisatie van versie 2.0, die medewerkers feedback zal geven op individueel patiëntniveau. Tachtig procent van onze complexe wonden is binnen drie maanden dicht en we sturen scherp op de kosten.
Cijfers

Zijn we daarmee het beste en goedkoopste wondexpertisecentrum van Nederland? We vermoeden van wel, maar omdat er geen andere partijen zijn die hun uitkomsten ook meten, of in ieder geval bereid zijn die uitkomsten te delen, weten we het niet. We weten dus ook niet of die landelijke besparing van 300 miljoen euro reëel is. Zelf willen we onze cijfers wel delen, en we gaan graag de discussie aan over de vraag hoe ze zich verhouden tot die van andere aanbieders, hoe we van elkaar kunnen leren en hoe we kunnen helpen om de ambitie van Wim van der Meeren waar te maken.

 

Jacques Oskam

Vaatchirurg Isala Zwolle

http://www.skipr.nl/blogs/id2599-laten-we-handen-ineen-slaan-voor-betere-wondzorg.html#sthash.85TSG8jT.dpuf