Samen de wondzorg beter maken.

Nieuws Wondzorg Samen de wondzorg beter maken.

In discussies over de kwaliteit van de gezondheidszorg klinkt het vaak: “de zorg in Nederland is van goede kwaliteit”. Geldt dit ook voor de complexe wondzorg? Het juiste antwoord is helaas dat we dit niet weten. Slechts een beperkt deel van het totale aantal aanbieders in de wondzorg is in staat om inzicht te bieden in de kwaliteit van de geleverde zorg. Kwaliteitsvergelijking tussen aanbieders is hierdoor nog nauwelijks mogelijk. Maar die vergelijking is wel essentieel om als aanbieders gezamenlijk tot structurele kwaliteitsverbetering te komen in alle geledingen van de wondzorg, dus ook bij de huisarts en in de thuiszorg.Dit betekent dat we als aanbieders voor een gezamenlijke, transmurale uitdaging staan als we de complexe wondzorg écht willen verbeteren. Excen wil dit proces heel graag faciliteren, door alle betrokken partijen te helpen op basis van de specifieke kennis en de patiëntdata die het in de afgelopen jaren heeft opgebouwd.

Huisarts

De huisarts speelt een belangrijke regierol om te bewerkstelligen dat de jaarlijkse 500.000 patiënten met chronische wonden de beste zorg krijgen tegen zo laag mogelijke integrale kosten. Een uitdaging waarbij Excen graag wil helpen. Wij doen dit door de huisarts de kennis te bieden op basis waarvan het mogelijk is om in de huisartsenpraktijk snel tot de juiste diagnose te komen. Door deze gerichte kennisopbouw kan de wondzorg zoveel mogelijk vanuit de eerste lijn plaatsvinden, op basis van één transmuraal medisch wondprotocol. Patiënten die complexe zorg nodig hebben, kunnen worden doorverwezen naar een van de meer dan veertig Wond Expertise Centra verspreid over het land of naar de (gespecialiseerde) thuiszorg, afhankelijk van de diagnose. De wondbehandeling wordt voortdurend gemonitord via het transmurale wond-EPD PatDoc.

Thuiszorg

Het streven is de wondbehandeling zo dicht mogelijk bij de patiënt plaats te laten vinden. Excen ondersteunt hierin graag, zodat de patiënt altijd de beste wondzorg ontvangt.Door het transmurale wond-EPD PatDoc kun je het materiaalgebruik, de behandeling (inclusief foto’s) en een wondprotocol transmuraal toevoegen en bijwerken. Hiermee houd je overzicht over alle gegevens om de wondbehandeling te monitoren. De zorguitkomsten uit PatDoc vormen een goede basis om de wondzorg heel gericht structureel te verbeteren en de regiefunctie te kunnen vervullen.Maar dit is niet alles. We ondersteunen ook in de materiaalkeuze en het gebruik ervan. In de wondzorg gaat het er immers om de juiste materialen te gebruiken en op eenduidige wijze te behandelen. Excen levert al jarenlang wondmaterialen aan ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, verpleeghuizen en patiënten in de thuissituatie. Onze medewerkers staan klaar om direct, zonder wachttijd met al je vragen en bestellingen te helpen.Desgewenst staan wij je graag bij om de samenwerking in de gehele keten te verbeteren. Ook bieden wij hoogwaardige geaccrediteerde trainingen op het gebied van wondzorg en kunnen onze gespecialiseerde verpleegkundigen ondersteunen in de wondzorg bij de patiënt.

QualityZorg

Excen heeft een samenwerkingsverband met de gespecialiseerde thuiszorgorganisatie QualityZorg. Hieraan zijn verpleegkundig specialisten en specialistische wondverpleegkundigen verbonden die beschikbaar zijn voor ondersteuning in de huisartspraktijk en in de thuiszorg. Deze verpleegkundig specialisten en specialistische wondverpleegkundigen kunnen de huisarts ondersteunen bij de diagnosestelling voor de wondzorg. Ook bieden ze scholing aan de diverse partijen die met wondzorg te maken hebben en ondersteunen ze medewerkers van thuiszorgorganisaties bij het geven van de optimale wondbehandeling van de individuele patiënt.

WEC

Zoals gesteld kunnen patiënten – als de complexiteit van de wondzorg hierom vraagt – altijd worden verwezen naar een Wond Expertise Centrum. Excen faciliteert inmiddels meer dan veertig van deze WEC’s, verdeeld over het land. De gespecialiseerde zorg die hier wordt geleverd, maakt de keten compleet en draagt ertoe bij dat in de complexe wondzorg altijd zo snel en doelgericht mogelijk het optimale resultaat kan worden bereikt.

Verbinding in de keten

Ketens zijn altijd zo sterk als de zwakste schakel. Excen wil ervoor zorgen dat in de complexe wondzorg geen enkele zwakke schakel meer voorkomt.We doen dit door in de gehele keten zorg te bieden op basis van één transmuraal medisch wondprotocol, waarbij de zorg constant geregistreerd wordt in PatDoc. Zodat alle belanghebbenden van de wondbehandeling altijd toegang hebben tot de meest actuele informatie.We doen dit ook door onze kennis over te dragen aan iedereen die net als wij innovatief wil zijn in kwaliteitsverbetering. Door trainingen te organiseren op het gebied van wondzorg borgen we de kwaliteit in de gehele keten.Kennis delen tussen de diverse lijnen en disciplines zorgt ervoor dat alle deelnemers die betrokken zijn bij het zorgpad de juiste kennis en kunde op het gebied van wondzorg krijgen en/of behouden. Zo maken we samen uiteindelijk de wondzorg in Nederland structureel beter.

DOWNLOAD ARTIKEL : WCS December

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?


Uiteraard vertellen wij graag meer over onze dienstverlening in de wondzorg in een persoonlijk gesprek. Hiervoor kan direct een afspraak gemaakt worden via Vincent@excen.nl of via 020-497 55 99

Vincent de Waard

Zorgmanager Innovatie